C.Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2016  |  ISO 9001:2008  
 
 
Dự án thuộc cụm công nghiệp- dịch vụ thương mại Trường Xuân, huyện Tháp Mười

Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (DongThapBMC) được UBND Tỉnh giao là chủ đầu tư dự án san lấp mặt bằng khu 2 và dự án đầu tư hạ tầng bên ngoài khu 2... Chi tiết
Tin tức: