CHÀO MỪNG QUƯ KHÁCH ĐẾN VỚI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BMC - DT _ CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môi giới

 

 

-  Dịch vụ môi giới bất động sản là dịch vụ mà Công ty sẽ t́m kiếm, tiếp thị đến những đối tượng có nhu cầu để giao dịch chuyển nhuợng động sản của quư khách. Khi bất động sản của quư khách được giao dịch thành công, chúng tôi sẽ thực hiện miễn phí hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng bất động sản của quư khách đúng theo quy định của pháp luật.

Khách hàng là cá nhân:

            +  BĐS có giá trị chuyển nhuợng dưới 500 triệu: hoa hồng 1,5%.

            +  BĐS có giá trị chuyển nhuợng trên 500 triệu: hoa hồng 1,2%.

        Khách hàng là tổ chức:

            +  BĐS có giá trị chuyển nhuợng dưới 500 triệu:

                Phí kư gửi:  1.800.000 đ

                Hoa hồng:  1,5%.

            +  BĐS có giá trị chuyển nhuợng trên 500 triệu:

                Phí kư gửi:  0,05% giá bán + 1.600.000 đồng

                Hoa hồng:  1,0%.

 

 

 

 

 

Thẩm định giá

 

-  Quư khách sử dụng dịch vụ thẩm định giá bất động sản vào các mục đích sau: thế chấp vay vốn ngân hàng, tranh chấp hoặc khởi kiện tại ṭa án, kê biên hoặc đấu giá để thi hành án, bảo lănh, góp vốn, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua.

Biểu phí:

+ Bất động sản có giá trị dưới 200 triệu đồng :  500.000 đồng/lần

+ Bất động sản có giá trị từ 200 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng: 0,25 %

+ Bất động sản có giá trị từ 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng: 0,20 %

+ Bất động sản có giá trị từ 1 tỷ đồng - dưới 10 tỷ đồng: 0,15 %

+ Bất động sản có giá trị trên 10 tỷ đồng: thoả thuận.

 

 

 

 

 

Pháp lư

 

 

-  Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

 Xin giấy phép xây dựng.

-   Hợp thức hóa chủ quyền nhà, quyền sử dụng đất.  

-  Tư vấn và thực hiện cho khách hàng các thủ tục vay vốn thông qua các Ngân hàng liên kết.

*  Công ty sẽ thực hiện các thủ tục trên trong khoảng thời gian ngắn nhất. Quư khách chỉ cần ở tại nhà và kư tên vào một số giấy tờ cần thiết, phần việc c̣n lại Công ty sẽ thực hiện và bàn giao hồ sơ hoàn chỉnh tận nhà quư khách.

Biểu phí:  1.000.000đ/hồ sơ (Không bao gồm các lệ phí liên quan)

 

 

                                                                                                          

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BMC - DT
Thành viên Mạng các SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM