Dự án thuộc cụm công nghiệp- dịch vụ thương mại Trường Xuân, huyện Tháp Mười

Căn cứ vào công văn số 377/UBND-KTN V/v chủ trương thực hiện san lấp mặt bằng khu 2 và đầu tư hạ tầng bên ngoài khu 2 thuộc Cụm công nghiệp – Dịch vụ Thương mại Trường Xuân, huyện Tháp Mười.

Công ty Cổ Phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (DongThapBMC) được UBND Tỉnh giao là chủ đầu tư dự án san lấp mặt bằng khu 2 và dự án đầu tư hạ tầng bên ngoài khu 2; đồng thời quản lý khai thác khu 2 thuộc Cụm công nghiệp - Dịch vụ Thương mại Trường Xuân, huyện Tháp Mười theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án San lấp mặt bằng khu 2:

-  Quy mô xây dựng: San lấp mặt bằng khu 2, diện tích san lấp 35,74 ha; San lấp bằng cát, cao trình thiết kế san lấp +3,200m,  cao trình thiết kế đê chắn cát +3,600m; Đắp đê bao chắn cát bề rộng 3,0m, bề rộng đáy đê: 6,0m.

- Tổng mức đầu tư ước tính: 79.124.000.000 đồng (Bảy mươi chín tỷ một trăm hai mươi bốn triệu đồng).

- Thời gian thực hiện: năm 2016 - 2017.

Dự án Hạ tầng bên ngoài khu 2:

- Quy mô xây dựng:

+ Diện tích san lấp khoảng 3,05 ha, san lấp mặt bằng nền hạ của tuyến đường.

+  Hệ thống đường giao thông: Đường số 1 (từ ĐT844 đến cầu sắt qua chợ Trường Xuân chiều dài 919m): nền rộng 26m, mặt rộng 14m láng nhựa, tải trọng tính toán 10T;  Đường số 2 (từ đường số 1 đến đường nhựa xuống bến đò đi Thạnh Lợi chiều dài khoảng 380m): nền rộng 21m, mặt rộng 9m láng nhựa, tải trọng tính toán 10T.

+  Hệ thống thoát nước: Cống vỉa hè: sử dụng cống ly tâm BTCT Þ800, Þ1000; Cống vượt đường: sử dụng cống ly tâm BTCT Þ800, Þ1000.

+ Hệ thống điện: chiếu sáng công cộng và phần nhánh rẽ trung thế 3P-22KW.

+ Cây xanh.

- Tổng mức đầu tư ước tính: 34.648.000.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng).

- Thời gian thực hiện: năm 2016 - 2017.