Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
Trung Tâm Thử Nghiệm và Kiểm Định Chất Lượng Xây Dựng

1. Chức năng hoạt động: - Thực hiện công tác kinh doanh dịch vụ Thử nghiệm và Kiểm định chất lượng xây dựng. + Lĩnh vực thử nghiệm: Thử nghiệm cơ lý vật liệu xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và giao thông; Thử nghiệm chất lượng công trình tại ... Chi tiết
Nhà Máy Bê Tông DongThapBMC

1. Chức năng hoạt động: - Tổ chức sản xuất, cung ứng và kinh doanh các sản phẩm cấu kiện Bê tông đúc sẵn, Bê tông tươi. - Tổ chức thi công ép cọc các công trình xây dựng và thực hiện các dịch vụ liên doanh liên kết trong phạm vi chức năng theo sự chỉ đạo ... Chi tiết
Xí Nghiệp Đầu Tư và KD Nhà Đất

1. Lịch sử hình thành: - Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh Nhà đất được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ.Cty-TC ngày 03 tháng 5 năm 2006 về việc thành lập Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất trực thuộc Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp. - ... Chi tiết
Cửa hàng KD VLXD DONGTHAP-BMC

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CỬA HÀNG KD VLXD Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng tháp có hệ thống 04 Cửa hàng trực thuộc Phòng Kinh Doanh, nhiệm vụ chính là tổ chức hoạt động kinh doanh mua bán VLXD và cung cấp cho các công trình do Công ty thực ... Chi tiết