Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
Hội Nghị Sinh Hoạt Định Kỳ 6 Tháng Đầu Năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp. Được sự thống nhất của BTV Đảng ủy cơ sở Công ty về việc tổ chức Hội nghị sinh hoạt định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 nhằm Sơ kết công tác xây dựng ... Chi tiết
Tin tức:

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ MUA SẢN PHẨM


STT

SẢN PHẨM

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM, CỐNG BTLT, CỌC BTCT

0969.146060

2

BÊ TÔNG NHỰA NÓNG, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

0969.136060

3

CỬA HÀNG KINH DOANH VLXD CAO LÃNH

0964.126060

4

CỬA HÀNG KINH DOANH VLXD XẺO VẠT

0969.126060

5

CỬA HÀNG KINH DOANH VLXD TRẦN QUỐC TOẢN

0277.3893892