Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2024

Ngày 19/04/2024, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (DongThapBMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024. Tại Đại hội, cổ đông đã được nghe, biểu quyết và bầu cử gồm các nội dung như sau: 1. Công bố ... Chi tiết
Tin tức:

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ MUA SẢN PHẨM


STT

SẢN PHẨM

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM (BÊ TÔNG TƯƠI), CỐNG BTLT, CỌC BTCT

Giám đốc NM: 0913.111.868

Phòng kinh doanh: 0277.3890366

2

BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

Giám đốc XN: 0914.693.616

Phòng nghiệp vụ: 0277.3871092

3

CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG CAO LÃNH

Cửa hàng 1: 0277.3851896

Cửa hàng 2: 0277.3923300

4

CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRẦN QUỐC TOẢN

Cửa hàng: 0277.3893892

5

CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG XẺO VẠT

Cửa hàng: 0277.3861618