Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
Dự án thuộc cụm công nghiệp- dịch vụ thương mại Trường Xuân, huyện Tháp Mười

Công ty Cổ Phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (DongThapBMC) được UBND Tỉnh giao là chủ đầu tư dự án san lấp mặt bằng khu 2 và dự án đầu tư hạ tầng bên ngoài khu 2... Chi tiết