I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Ông Võ Đinh Quốc Huy

Điện thoại: (0277).3858959

Di động: 0982.855.404

Email: huyvo1978@yahoo.com.vn    

- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Âu Dương Bửu Xuyên

- Thành Viên HĐQT:

1. Bà: Trần Thị Thúy Hằng

2. Ông Nguyễn Hoàng Anh

3. Ông Nguyễn Trung Ẩn

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Hoàng Anh

Di động: 0834.118.448

Email: nguyenhoanganhbmc@gmail.com

  - Phó Tổng Giám Đốc: Trần Thị Thúy Hằng

Di động: 0918.715.389

Email: thuyhang_bmc@yahoo.com.vn

   - Phó Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Trung Ẩn

        Di động: 0817.199.999

III. BAN KIỂM SOÁT:

- Trưởng ban: Ông Đặng Thanh Hồng

Di động: 0919.029.389

Email: dathhong@gmail.com

  - Thành viên:
    1. Bà Nguyễn Thị Thanh An
    2. Bà Trần Huỳnh Tâm Minh
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Ông Nguyễn Phúc An - 0973.610.972

V. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY:

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Thơm

- Phó Chủ tịch: Ông Lê Minh Đức

VI.CHI ĐOÀN CƠ SỞ:

- Bí thư chi Đoàn: Ông Phan Hồng Thảo

- Phó bí thư chi Đoàn: Ông Ngô Trọng Nhân

VII. VĂN PHÒNG CÔNG TY:

1. Phòng Tổ Chức Hành Chánh Quản Trị:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Thơm0913.967.139

Phó Trưởng phòng:Trần Thị Thanh Trúc – 0919.663.969

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Quốc Việt - 0345.486.688

Điện thoại: (0277).3852998 – Fax:(0277).3852751

Email: tchcbmc@gmail.com

2. Phòng Kế Toán:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phúc An - 0973.610.972

Phó Trưởng phòng:Nguyễn Thị Thu Hương – 0919.121.929

Điện thoại: (0277).3871565 – Fax: (0277).3852751

Email: annguyenbmc90@gmail.com

3. Phòng Kinh Doanh:

Trưởng phòng: 

Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Phạm Văn Vinh – 0902.002.276

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thái Huy – 0979.847.699

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Trung – 0913.761.334

Điện thoại: (0277).3855397 – Fax: (0277).3852751

Hệ thống Cửa hàng Kinh doanh VLXD trực thuộc phòng:

1. Cửa hàng KD VLXD Cao Lãnh: 0964.126060

2. Cửa hàng KD VLXD Trần Quốc Toản: 0277.3893892

3. Cửa hàng KD VLXD Xẻo Vạt: 0969.126060

4. Phòng Quản Lý Khai Thác Cát:

Trưởng phòng: Ông Vũ Văn Bình – 076.723.6688

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Minh Đức – 0909.652449

Điện thoại: (0277).3859445 – Fax: (0277).3852751

Email: vubinhqlktc@yahoo.com.vn

5. Phòng Đầu tư phát triển:

Trưởng phòng:  Phạm Minh Nghĩa – 0915.727.727

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Hoàng Hân - 0917.135.769

     Điện thoại: (0277).3661166  Fax: (0277).3852751

6. Ban quản lý dự án khu công nghiệp:

Giám đốc: Ông Nguyễn Lâm Thái Thịnh0942.252.566

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Khoa 0986.780.606

Phó giám đốc: Ông Lê Quang Hải - 0917.225.623

Fax: (0277).3852751

Email: thinhbmcdt@gmail.com

7. Sàn giao dịch bất động sản:

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Lâm Thái Thịnh0942.252.566

8. Phòng KS nội bộ và pháp chế:

     Phó Trưởng phòng phụ trách:Nguyễn Thị Bích Thủy - 0983.128.500