HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY và cứu nạn cứu hộ

  Thực hiện theo tinh thần Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

 Thực hiện kế hoạch PCCC và CNCH năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

 Sáng ngày 6/5/2022 tại hội trường Công ty đã mở lớp huấn luyện PCCC và Cứu nạn cứu hộ cho thành viên các đội PCCC và CNCH của Công ty. Cùng tham gia phối hợp với Công an PCCC tỉnh thực hiện tập huấn.

 PCCC 2022 (1).jpg

 Thành viên các đội PCCC và CNCH của Công ty luôn xác định công tác phòng ngừa là yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo an toàn PCCC trong toàn Công ty. Qua khóa huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC, người lao động đã ý thức được tầm quan trọng của công tác PCCC; tiếp thu những kiến thức cơ bản về cháy, nổ, biện pháp phòng cháy chữa cháy và quy trình xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; đồng thời được biết và thực hiện thực hành tốt các biện pháp bảo quản, quản lý và sử dụng các phương tiện PCCC để sẵn sàng ứng phó với các sự cố cháy, nổ có thể xảy ra hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, đảm bảo an toàn cho người lao động Công ty. Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh sản xuất an toàn, ổn định. 

Hình ảnh buổi huấn luyện:

 PCCC 2022 (2).jpg

 PCCC 2022 (3).jpg

 PCCC 2022 (4).jpg