Ngày 27/06/2023, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Dong Thap BMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tại Đại hội, cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022; xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 theo chủ trương Chiến lược hoạt động SXKD, tài chính và đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt; ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp hữu ích của các cổ đông và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng thời Đại hội đã hoàn tất việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 do có các thành viên xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Các thông tin về nhân sự trúng cử bổ sung vào HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

  DHCDTN.jpg

Ông Phan Hữu Phước– Giám đốc Sở Nội vụ

Ông Nguyễn Văn Cả - Phó Giám đốc Sở Tài Chính tặng hoa chúc mừng thành viên Hội đồng quản trị

* Nhân sự do Nhóm cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử và trúng cử bổ sung vào HĐQT:

  1. Ông Nguyễn Trung Ẩn 

  2. Ông Âu Dương Bửu Xuyên

* Nhân sự do Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty giới thiệu tham gia ứng cử và trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát:

  1. Bà Trần Huỳnh Tâm Minh

 Là Doanh nghiệp luôn được các cấp các ngành tin tưởng, quan tâm chỉ đạo và tạo thuận lợi về nhiều mặt; tập thể Người đại diện phần vốn Nhà nước, Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động tại Công ty luôn phấn đấu với quyết tâm cao nhất, cùng với sự nhiệt tình và đồng thuận rất cao của các cổ đông. Vì vậy, hy vọng năm 2023 sẽ mang lại nhiều thắng lợi cho Công ty.