Ngày 29/09/2023, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Dong Thap BMC) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 để thông qua Đại hội về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế tại Doanh nghiệp và được cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%. Các nội dung gồm:

- Tờ trình điều chỉnh mức chi thù lao các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty Mã ngành 6810 ngoại trừ mục 7A, phụ lục 1, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính Phủ.

- Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Tổng Giám đốc là Ông Nguyễn hữu Phước, do đến tuổi nghỉ hưu theo luật định.

Các nội dung thông qua nêu trên được cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%

  DHCDBT2023 (1).jpg

Thành viên HĐQT Công ty tặng hoa chia tay ông Nguyễn Hữu Phước

Theo đó, Đoàn chủ tịch đã tổ chức buổi lễ tri ân rất trân trọng và ấm cúng. Tại buổi lễ, thay mặt Đoàn chủ tịch là Ông Võ Đinh Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT đã phát biểu ghi nhận những thành tích và cống hiến rất lớn của Ông Nguyễn Hữu Phước cho Công ty về nhiều mặt trong suốt thời gian dài vừa qua./.

 

NGUỒN: PHÒNG KSNB&PC