- Với lực lượng trên 50 phương tiện khai thác từ Mỹ Xương huyện Cao Lãnh đến Hồng Ngự, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cát xây dựng đủ chủng loại, kích cỡ cho mọi yêu cầu của khách hàng.

   KTC 2.jpg  KTC 1.jpg


* Mọi chi tiết xin liên hệ :
- Văn phòng Công ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp:
  
   Phòng Quản lý khai thác cát
   Trưởng phòng: Ông Vũ Văn Bình – 0126.723.6688
   Điện thoại: (0673).859445 - Fax: (0673).852751
   Email: vubinhqlktc@yahoo.com.vn