Thi công xây dựng công trình dân dụng

- Công trình: Công an huyện Hồng Ngự

- Hạng mục: Nhà làm việc

- Ngày khởi công: 17/04/2015

- Ngày hoàn thành: 17/05/2016

- Giá trị xây lắp: 13.726.823.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Công an tỉnh Đồng Tháp

- Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH XD –TVTK Minh Hà

- Đơn vị giám sát: Công ty TNHH XD Khang Thịnh Phát

- Đơn vị thi công : Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

- Đơn vị sử dụng: Công an huyện Hồng Ngự


 1.jpg


 2.jpg


 3.jpg


 4.jpg